Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew i krzewów owocowych oraz sadownictwa - Polska

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska
Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

 O firmie Agromod

Firma Agromod to dużo lat doświadczenia w konstruowaniu i produkcji maszyn dla szkółkarstwa drzew i krzewów owocowych oraz sadownictwa. Dla szkółkarstwa drzewek i krzewów owocowych nasza firma produkuje maszyny począwszy od sadzenia szkółki, poprzez pielęgnacje szkółek i mateczników do wykopywania materiału szkółkarskiego.


Szkółka

Maszyny służą do sadzenia podkładek drzewek owocowych. Maszyny wykonują bruzdy w które sadzone są podkładki

Do sadzenia:
Sadzarki podkładek 2,3,4-rzędowe

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Bruzdowniki 4 rzędowe z głęboszami

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Pielęgnacja

Opiełaki służą do usuwania mechanicznego chwastów w rzędach szkółki z możliwością jednoczesnego nawożenia mineralnego.

Opiełaki z dozownikiem nawozowym

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Wykopywanie

Wyorywacze służą do wykopywania drzewek oraz krzewów owocowych. Wszystkie wyposażone są w ruchomy ruszt wytrząsający.

Wyorywacz boczny

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Wyorywacz grzędowy

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Wyorywacz dwurzędowy

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Mateczniki podkładek

Obsypywanie mateczników:
Obsypniki służą do obsypywanie karp matecznych w okresie wegetacji oraz po pobraniu podkładek na okres zimowy.

Obsypnik mechaniczny
Obsypniki o napędzie wirników mechanicznym.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Obsypnik hydrauliczny
Obsypnik o napędzie wirników hydraulicznym. Maszyna wyposażona w hydrauliczną regulację kół podporowych oraz hydrauliczny przesuw części roboczej.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Odkrywanie mateczników

Dmuchawa szkółkarska
Maszyna służy do odkrywania mateczników w celu ręcznego pobrania podkładek. Odkrywanie odbywa się poprzez rozgarnięcie przez redlice ziemi oraz wydmuchanie silnym strumieniem powietrza pozostałości ziemi lub trocin. Opcjonalne wyposażenie stanowią szczotki doczyszczające o napędzie hydraulicznym.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Usuwanie liści z matecznika

Obijarka do liści
Obijarka do liścisłuży do usuwania liści z matecznika przed pobraniem podkładek. Usuwanie odbywa się mechanicznie poprzez obrywanie liści przez uderzające skórzane rzemienie.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Wycinanie mateczników

Piła do matecznika
Maszyna służy do mechanicznego wycinania podkładek z matecznika. Elementem wycinającym jest piła.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Maszyny sadownicze

Sadzarki drzewek
Maszyna służy do zmechanizowania procesu sadzenia drzewek.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Agromod Multi System
Jest to system w którym maszyny składają się z wymiennych narzędzi montowanych w jednej uniwersalnej ramie. W skład systemu wchodzi pielnik szczotkowy , obsypnik talerzowy, belka herbicydowa , wygarniacz gałęzi. Rama może być montowana na ciągnikach z przednim TUZ lub w niego nie wyposażonych. Sterowanie elektro hydrauliczne wymaga jednej lub dwóch par hydrauliki.


Pielnik szczotkowy hydrauliczny

Pielnik służy do usuwania chwastów w młodych nasadzeniach poprzez ruch obrotowy szczotki z tworzywa sztucznego. Elementy robocze nie powodują uszkodzeń upraw. Element roboczy pielnik jest hydraulicznie podnoszony , rozsuwany i składany hydraulicznie. Maszyna wymaga 2 par hydrauliki.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Belka herbicydowa

Maszyna używana jest do pryskania herbicydami w uprawach sadowniczych. Wersja jedno i dwustronna. Pełna hydrauliczna regulacja, niezależna dla każdej ze stron. Podnoszenie , wysuwnie, składanie hydrauliczne. Wymaga jednej pary hydrauliki.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska


Wygarniacz gałęzi

Maszyna służy do wygarniania gałęzi, liści po cięciu zimowym. Z powodzeniem usuwa uschnięte chwasty pozostałości liści przed zastosowaniem wiosennego nawożenia mineralnego. Wersja jedno i dwustronna Pełna hydrauliczna regulacja, niezależna dla każdej ze stron. Podnoszenie, wysuwnie, składanie hydrauliczne. Wymaga dwóch Par hydrauliki.

Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska Producent maszyn dla szkółkarstwa drzew krzewów owocowych sadownictwa Polska

Realizacja: aktru.pl autor portalu polagro.ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru